URV : Publicitat i relacions públiques

Resum

Nota de tall juny

 • Publicitat i Relacions Públiques

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 30 70 32 ND 32 89,53% 0 ND
10-11 30 72 38 84,38% 70 81,79% 0 ND
11-12 30 65 37 78,79% 91 93,56% 0 ND
12-13 30 62 40 87,88% 127 94,66% 19 97%
13-14 40 70 46 73,17% 148 91,48% 15 98%
14-15 40 70 43 82,5% 165 92,81% 36 96%
15-16 40 59 43 80% 164 95,16% 34 98%
16-17 40 56 44 82,05% 167 93,71% 43 97%
17-18 40 70 41 90% 163 93,57% 34 95%
18-19 40 73 39 86,49% 165 94,35% 39 98%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)