URV : Llengua i literatura hispàniques

Profesorado

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 9,1 96,5 10,6
14-15 8,1 86,2 10,6
15-16 8,4 79,9 9,5
16-17 8,3 73,1 8,8
17-18 7,8 66,5 8,5
18-19 0 91,9 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolución de las HIDA, por tipología de profesorado

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

HIDA por tipología de profesorado

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

HIDA por tipología de profesorado

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 745,87
Permanents (TEU + Col·laboradors) 98,47
Lectors i altres Professors en vies de permanència 242,34
Associat 436,7
Altres 23,44
Hores impartides en aula
Total 1.546,82