Resum

Nota de tall juny

 • Anglès

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 50 43 50 ND 50 83,27% 0 ND
10-11 50 49 51 87,5% 93 82,51% 0 ND
11-12 50 67 53 90,57% 133 83,48% 0 ND
12-13 50 56 48 90,2% 173 82,91% 25 99%
13-14 50 64 62 91,07% 196 78,49% 30 96%
14-15 50 48 55 97,67% 199 77,2% 36 93%
15-16 50 54 55 88% 197 78,74% 28 92%
16-17 50 46 52 91,67% 208 74,88% 30 95%
17-18 50 45 49 95,65% 201 77,71% 30 90%
18-19 50 56 53 84,62% 204 81,59% 33 93%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)