URV : Estudis culturals mediterranis. gestió de conflictes internac. (2004)

Resum