Grados

Anglès Arts i Humanitats
Antropologia i evolució humana Arts i Humanitats
Comunicació audiovisual Ciències Socials i Jurídiques
Hist?ria Arts i Humanitats
Hist?ria / hist?ria de l'art i arqueologia (agrupaci?) Arts i Humanitats
Història Arts i Humanitats
Història Arts i Humanitats
Història / història de l'art Arts i Humanitats
Història / història de l'art Arts i Humanitats
Història de l'art Arts i Humanitats
Història de l'art i arqueologia Arts i Humanitats
Llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Llengua i literatura catalanes / llengua i literatura hispàniques Arts i Humanitats
Llengua i literatura hispàniques Arts i Humanitats
Periodisme Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques

Másteres

Antropologia mèdica i salut global Ciències Socials i Jurídiques
Antropologia mèdica i salut internacional Arts i Humanitats
Antropologia urbana Arts i Humanitats
Antropologia urbana, migracions i intervenció social Ciències Socials i Jurídiques
Arqueologia clàssica Arts i Humanitats
Arqueologia clàssica Arts i Humanitats
Arqueologia del quaternari i evolució humana Arts i Humanitats
Ciències socials del desenvolupament, cultures i desenvolupament a l'àfrica Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació estratègica en la societat del risc Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació política, institucional i corporativa en entorns de crisi i de risc Ciències Socials i Jurídiques
Ensenyament de llengües estrangeres (espanyol llengua estrangera/anglès llengua estrangera) Arts i Humanitats
Ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera Arts i Humanitats
Ensenyament i adquisició de l'anglès com a llengua estrangera/segona llengua Arts i Humanitats
Erasmus mundus en arqueologia del quaternari i evolució humana Arts i Humanitats
Estudis culturals en llengua anglesa. texts i contexts Arts i Humanitats
Estudis culturals mediterranis Ciències Socials i Jurídiques
Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes Arts i Humanitats
Migracions i mediació social Ciències Socials i Jurídiques
Patrimoni artístic i cooperació cultural Arts i Humanitats
Relacions euromediterrànies Ciències Socials i Jurídiques
Societats històriques i formes polítiques a europa Arts i Humanitats
Traducció i estudis interculturals / translation and intercultural studies Arts i Humanitats
Traducció i estudis interculturals/translation and intercultural studies Arts i Humanitats
Traducció professional anglès-espanyol Arts i Humanitats