Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
16-17 75 148 76 78,33%
17-18 75 133 75 ND
18-19 75 150 ND ND

Nota de tall juny

  • Infermeria