Resum

Nota de tall juny

 • Educació social

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 50 77 36 ND 45 90,02% 0 ND
10-11 50 74 47 88,1% 83 84,82% 0 ND
11-12 50 87 56 97,92% 118 91,3% 0 ND
12-13 50 81 55 94,23% 164 92,69% 24 99%
13-14 50 87 66 92,86% 195 91,61% 26 98%
14-15 50 79 62 82,35% 219 90,45% 33 97%
15-16 50 91 61 94,23% 233 86,65% 31 98%
16-17 50 77 60 88% 250 86,5% 44 95%
17-18 50 96 47 90,91% 240 89,59% 43 95%
18-19 50 119 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)