Resum

Nota de tall juny

 • Pedagogia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 40 45 45 ND 45 88,49% 0 ND
10-11 40 43 43 63,89% 78 83,86% 0 ND
11-12 40 49 45 82,05% 92 94,81% 0 ND
12-13 40 48 43 77,5% 122 94,1% 24 98%
13-14 40 42 51 55,32% 131 92,81% 19 95%
14-15 40 53 55 77,55% 130 91,13% 25 100%
15-16 40 60 51 78,72% 135 91,88% 23 97%
16-17 40 54 46 94,87% 143 90,74% 23 98%
17-18 40 39 38 70,27% 133 93,57% 26 98%
18-19 40 61 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)