Resum

Nota de tall juny

 • Educació infantil (Tarragona)
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 120 227 115 ND 118 90,58% 0 ND
10-11 120 212 118 91,45% 232 92,39% 0 ND
11-12 120 197 132 94,87% 341 92,97% 0 ND
12-13 120 155 123 79,65% 453 95,11% 90 100%
13-14 80 119 95 91,25% 446 95,31% 103 98%
14-15 80 85 94 92,68% 415 94,64% 91 97%
15-16 95 98 88 78,21% 390 93,74% 118 96%
16-17 95 91 79 85,9% 331 93,89% 77 96%
17-18 80 77 76 83,56% 325 93,53% 106 84%
18-19 80 78 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)