Resum

Nota de tall juny

 • Educació infantil (el Vendrell)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 40 99 42 ND 43 90,45% 0 ND
10-11 40 67 37 78,57% 81 97,49% 0 ND
11-12 40 63 47 81,82% 124 96,5% 0 ND
12-13 40 57 45 80,49% 170 96,76% 32 99%
13-14 40 61 47 87,23% 179 97,44% 35 98%
14-15 40 33 50 88,89% 189 95,06% 45 99%
15-16 40 40 48 70,27% 175 93,81% 38 99%
16-17 40 43 43 85,29% 175 94,12% 47 98%
17-18 40 36 42 86,84% 165 92,9% 33 98%
18-19 40 35 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)