Resum

Nota de tall juny

 • Educació primària (Tarragona)
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 120 280 115 ND 121 90,88% 0 ND
10-11 120 278 115 88,43% 236 92,78% 0 ND
11-12 120 206 129 94,83% 360 92,33% 0 ND
12-13 120 190 128 94,59% 469 93,01% 89 98%
13-14 80 133 92 91,25% 466 93,52% 108 98%
14-15 80 94 99 92,68% 430 91,57% 99 98%
15-16 95 107 99 86,42% 420 92,42% 101 95%
16-17 95 118 90 93,42% 395 91,53% 84 96%
17-18 80 89 72 86,76% 390 90,66% 120 96%
18-19 80 111 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)