Resum

Nota de tall juny

 • Educació primària (Tortosa)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 40 92 39 ND 40 98,5% 0 ND
10-11 40 90 37 75,68% 76 90,35% 0 ND
11-12 40 70 44 94,59% 114 94,48% 0 ND
12-13 40 66 50 89,13% 162 94,52% 30 99%
13-14 40 51 46 86,84% 173 93,49% 31 96%
14-15 40 37 50 91,67% 191 92,41% 39 96%
15-16 40 37 47 82,05% 185 94,46% 35 96%
16-17 40 41 44 72,5% 183 90,25% 35 95%
17-18 40 39 42 94,74% 179 93,81% 39 91%
18-19 40 39 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)