URV : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en economia

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
10-11 0 20 0 0% 0% 0 0%
11-12 40 16 17 97% 6% 14 0%
12-13 20 6 8 100% 0% 8 100%
13-14 20 12 12 100% 0% 12 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.