URV : Filologia i ciències de l'educació, secció pedagogia (sense oferta)

Empleo

  • Any de l'enquesta :

Población, error y muestra

Població % resposta Mostra % error mostral
ND ND ND ND