URV : Doble titulació de grau d'educació infantil i d'educació primària (2013)

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
13-14 30 64 41 97,5% 41 96,47% 0 ND
14-15 30 51 34 100% 72 98,08% 0 ND
15-16 0 42 30 ND 99 96% 0 ND
16-17 0 37 30 93,1% 120 96,37% 0 ND
17-18 30 40 34 93,94% 148 99,61% 0 ND
18-19 30 33 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)