Resum

Nota de tall juny

 • Dret / Relacions laborals i ocupació (simultaneïtat)
 • Relacions laborals i ocupació

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 125 72 97 ND 147 73,84% 0 ND
10-11 125 69 129 79,73% 245 73,78% 0 ND
11-12 125 155 121 88,16% 331 72,99% 15 ND
12-13 125 62 98 79,69% 358 81,16% 37 94%
13-14 125 39 86 78,05% 373 80,51% 54 90%
14-15 115 34 54 90,91% 322 82,03% 58 91%
15-16 95 39 65 80,65% 301 77,44% 59 90%
16-17 95 40 70 78,46% 288 80,13% 49 86%
17-18 65 26 61 64,29% 268 77,36% 42 85%
18-19 65 54 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)