Resum

Nota de tall juny

 • Dret
 • Administració i direcció d'empreses / Dret (simultaneïtat)
 • Dret / Relacions laborals i ocupació (simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 125 130 151 ND 274 61,21% 0 ND
10-11 125 168 167 94,31% 412 66,07% 2 ND
11-12 125 168 148 92,62% 526 66,83% 23 ND
12-13 125 159 147 91,74% 581 68,94% 50 89%
13-14 125 157 149 94,4% 645 71,88% 86 85%
14-15 125 129 132 86,18% 637 71,94% 99 83%
15-16 145 152 135 83,19% 626 69,24% 102 82%
16-17 145 134 133 91,8% 609 69,1% 108 83%
17-18 125 134 131 87,18% 570 71,54% 89 79%
18-19 125 147 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)