Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria informàtica
 • Biotecnologia / Enginyeria informàtica (simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 110 53 71 92,86% 77 53,09% 0 ND
11-12 110 74 64 94,55% 129 55,32% 0 ND
12-13 110 76 94 91,43% 179 64,17% 4 99%
13-14 110 69 89 96,92% 230 63,43% 18 98%
14-15 110 77 81 100% 253 65,62% 23 90%
15-16 115 68 94 94,38% 280 66,2% 21 91%
16-17 115 85 107 96,15% 314 65,72% 35 83%
17-18 110 82 95 93,48% 318 64,74% 33 85%
18-19 80 82 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)