Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria elèctrica
 • Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica (simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 90 72 91 95,65% 95 50,51% 0 ND
11-12 90 96 91 94,2% 162 50,02% 0 ND
12-13 90 62 88 93,62% 191 70,61% 11 98%
13-14 90 31 68 84,62% 222 66,81% 21 97%
14-15 90 32 57 100% 214 66,9% 32 91%
15-16 95 24 52 96,55% 198 66,07% 31 87%
16-17 80 16 23 94,44% 162 62,29% 25 87%
17-18 75 23 19 100% 141 54,99% 20 85%
18-19 65 28 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)