Acceso matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolución de la oferta y la demanda

  • Demanda 1.ª opción
  • oferta

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres