Profesorado

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
09-10 0 47,5 0
10-11 0 34,5 0
11-12 5 33,4 6,7
12-13 4 5,3 1,3
13-14 3,2 2,9 0,9
14-15 3,3 0,5 0,1

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolución de las HIDA, por tipología de profesorado

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

HIDA según el grado de titulación del profesor

Facultat d'Economia i Empresa 1.614,55
Total 1.614,55

La categoría “Sin informar” corresponde al personal que da clase y que es investigador o PAS o personal ajeno a la universidad

HIDA por tipología de profesorado

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides