Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria mecànica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 60 72 62 98,36% 80 70,18% 0 ND
11-12 60 77 61 100% 138 64,52% 0 ND
12-13 60 81 64 98,39% 182 75,93% 0 ND
13-14 60 86 74 100% 251 78,65% 7 98%
14-15 60 74 62 98,36% 288 74,67% 23 92%
15-16 60 69 64 100% 307 76,59% 38 89%
16-17 60 67 61 100% 300 77,45% 35 89%
17-18 60 65 62 96,72% 313 77,49% 38 84%
18-19 60 65 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)