Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria química

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 69 79 97,06% 132 67,71% 0 ND
11-12 80 90 72 93,51% 187 73,78% 0 ND
12-13 80 62 79 91,23% 245 76,36% 32 98%
13-14 80 81 90 92% 273 76,93% 36 95%
14-15 95 80 80 97,33% 290 76,02% 47 92%
15-16 80 68 80 97,44% 288 72,15% 37 91%
16-17 80 78 80 98,72% 294 75,42% 52 91%
17-18 80 65 64 91,67% 282 78,78% 55 86%
18-19 80 75 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)