Resum

Nota de tall juny

 • Geografia i ordenació del territori

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 30 22 26 ND 30 74,72% 0 ND
10-11 30 20 33 88,24% 60 74,56% 0 ND
11-12 30 38 37 95,45% 84 81,97% 0 ND
12-13 40 27 45 88% 115 84,61% 9 98%
13-14 40 16 29 92,86% 116 83,39% 16 95%
14-15 40 10 28 100% 114 70,96% 15 93%
15-16 40 12 19 100% 91 75,21% 14 93%
16-17 40 9 11 90% 66 73,69% 14 88%
17-18 0 0 ND ND 47 77,02% 15 86%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)