Resum

Nota de tall juny

 • Turisme

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 64 72 ND 76 73,71% 0 ND
10-11 80 56 73 86% 134 76,19% 0 ND
11-12 80 99 90 90,28% 206 76,16% 0 ND
12-13 80 81 81 85,9% 256 83,41% 26 97%
13-14 80 97 96 97,7% 313 76,68% 32 93%
14-15 80 95 96 94,25% 343 77,1% 41 93%
15-16 80 87 80 97,1% 339 79,13% 60 91%
16-17 80 67 73 92,65% 307 79,17% 42 92%
17-18 80 55 71 94,2% 305 77,63% 53 89%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sin informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)