Universitat de Lleida

Grados

Administració i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Arquitectura tècnica i edificació Enginyeria i Arquitectura
Biotecnologia Ciències
Ciència i producció animal Ciències de la Salut
Ciència i salut animal Ciències de la Salut
Ciència i tecnologia dels aliments Ciències
Ciències biomèdiques Ciències de la Salut
Ciències de l'activitat física i l'esport Ciències de la Salut
Comunicació i periodisme audiovisuals Arts i Humanitats
Comunicació i periodisme audiovisuals Arts i Humanitats
Conservaci? de la natura Ciències
Disseny digital i tecnologies creatives Enginyeria i Arquitectura
Doble titulaci?: g. enginyeria forestal i g. conservaci? de la natura Enginyeria i Arquitectura
Doble titulaci?: g. estudis anglesos i g. lleng?es aplicades i traducci? Arts i Humanitats
Doble titulaci?: g. filologia hisp?nica i g. lleng?es aplicades i traducci? Arts i Humanitats
Doble titulaci?: grau en educaci? infantil i grau en educaci? prim?ria Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulaci?: grau en educaci? prim?ria i grau en cafe Ciències de la Salut
Doble titulació de grau en ciències de l'activitat física i de l'esport (cafe) i grau en fisioteràpia Ciències de la Salut
Doble titulació de grau en dret i grau en administració i direcció empreses Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació de grau en educació primària i grau en ciències de l'activitat física i de l'esport (cafe) Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació de grau en educació primària i grau en educació infantil Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació de grau en enginyeria informàtica i grau en administració i direcció empreses Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació: grau en administració i direcció d'empreses i grau turisme Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació: grau en infermeria i grau en fisioteràpia Ciències de la Salut
Doble titulació: grau en infermeria i grau en fisioteràpia Ciències de la Salut
Doble titulació: grau en nutrició humana i dietètica i grau en fisioteràpia Ciències de la Salut
Doble titulació: grau en veterinària i grau en ciència i producció animal Ciències de la Salut
Doble: g. filol. catalana i estudis occitans i g. ll. aplicades i traducci? Arts i Humanitats
Dret Ciències Socials i Jurídiques
Educació infantil Ciències Socials i Jurídiques
Educació primària Ciències Socials i Jurídiques
Educació primària Ciències Socials i Jurídiques
Educació social Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria agrària i alimentària Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de l'energia i sostenibilitat Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de l'energia i sostenibilitat / enginyeria en electr?nica industrial i autom?tica / enginyeria mec?nica (agrupaci?) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'edificació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en electrònica industrial i automàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en organitzaci? industrial i log?stica / enginyeria qu?mica (agrupaci?) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en organització industrial i logística Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria forestal Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria mecànica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química Enginyeria i Arquitectura
Estudis anglesos Arts i Humanitats
Estudis anglesos Arts i Humanitats
Estudis anglesos / estudis catalans i occitans / estudis hispànics:llengua i literatura Arts i Humanitats
Estudis anglesos / estudis catalans i occitans / filologia hispànica (agrupació) Arts i Humanitats
Estudis catalans i occitans Arts i Humanitats
Estudis hispànics: llengua i literatura Arts i Humanitats
Estudis internacionals Ciències Socials i Jurídiques
Estudis xinesos i hispànics Arts i Humanitats
Filologia catalana i estudis occitans Arts i Humanitats
Filologia hispànica Arts i Humanitats
Fisioteràpia Ciències de la Salut
Fisioteràpia Ciències de la Salut
Geografia Arts i Humanitats
Geografia i ordenació del territori Arts i Humanitats
Geografia i ordenació del territori / història / història de l'art Arts i Humanitats
Geografia i ordenació del territori / història / història de l'art Arts i Humanitats
Història Arts i Humanitats
Història Arts i Humanitats
Història de l'art Arts i Humanitats
Història de l'art i gestió del patrimoni artístic Arts i Humanitats
Infermeria Ciències de la Salut
Infermeria Ciències de la Salut
Infermeria Ciències de la Salut
Lleng?es aplicades i traducci? Arts i Humanitats
Medicina Ciències de la Salut
Nutrició humana i dietètica Ciències de la Salut
Nutrició humana i dietètica Ciències de la Salut
Psicologia Ciències de la Salut
Psicologia Ciències de la Salut
Relacions laborals i recursos humans Ciències Socials i Jurídiques
Tècniques d'interacció digital i computació Enginyeria i Arquitectura
Treball social Ciències Socials i Jurídiques
Turisme Ciències Socials i Jurídiques
Turisme i oci (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Turisme internacional (Barcelona) Arts i Humanitats
Veterinària Ciències de la Salut

Másteres

Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Agents d'igualtat d'oportunitats per a les dones: àmbit rural Ciències Socials i Jurídiques
Biotecnologia en ciències de la salut Ciències de la Salut
Biotecnologia en ciències de la salut Ciències de la Salut
Ciències aplicades a l'enginyeria Enginyeria i Arquitectura
Ciències de la infermeria Ciències de la Salut
Ciències jurídiques Ciències Socials i Jurídiques
Ciències jurídiques Ciències Socials i Jurídiques
Comptabilitat, auditoria i control de gestió Ciències Socials i Jurídiques
Comunicaci? del patrimoni cultural i natural Arts i Humanitats
Comunicaci? pol?tica avan?ada (Madrid) Ciències Socials i Jurídiques
Creació d'empreses audiovisuals i convergència digital Ciències Socials i Jurídiques
Creació d'empreses audiovisuals i convergència digital Ciències Socials i Jurídiques
Creació d'empreses audiovisuals i la fusió de televisió i internet Ciències Socials i Jurídiques
Dasonomia europea Enginyeria i Arquitectura
Desenvolupament i cooperació internacional Ciències Socials i Jurídiques
Direcció i gestió laboral Ciències Socials i Jurídiques
Director esportiu Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació màster en advocacia i màster en ciències jurídiques Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació màster en advocacia i màster en sistema de justícia penal Ciències Socials i Jurídiques
Dret esportiu Ciències Socials i Jurídiques
Dret esportiu internacional Ciències Socials i Jurídiques
Educació per a la salut Ciències de la Salut
Enginyeria agronòmica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de forest Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de l'aigua i dels recursos hídrics Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de programari lliure Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de programari lliure Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria del cuir Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria industrial Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria industrial Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura
Ensenyament d'espanyol/català per a immigrants Arts i Humanitats
Erasmus mundus spatial and ecological modelling in european forestry Enginyeria i Arquitectura
Esport sostenible i benestar Ciències de la Salut
Estudis de gènere i gestió de polítiques d'igualtat Ciències Socials i Jurídiques
Formaci? avan?ada del professorat d'educaci? infantil i prim?ria Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en anglès Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en educació física Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en planificació professional Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat de secundària i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en serveis Ciències Socials i Jurídiques
Fructicultura Enginyeria i Arquitectura
Gesti? tur?stica sostenible de recursos i destins (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Gestió administrativa Ciències Socials i Jurídiques
Gestió administrativa Ciències Socials i Jurídiques
Gestió d'àrees de muntanya Ciències Socials i Jurídiques
Gestió de l'hospitality (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Gestió de sòls i aigües Enginyeria i Arquitectura
Gestió de sòls i aigües Ciències
Gestió esportiva Ciències Socials i Jurídiques
Gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social Ciències Socials i Jurídiques
Gestió i innovació en la indústria alimentària Ciències de la Salut
Gestió internacional del turisme (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Governan?a tur?stica mundial (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Identitat europea medieval Arts i Humanitats
Incendis forestals. ciència i gestió integral Enginyeria i Arquitectura
Interacció persona-ordinador Enginyeria i Arquitectura
Investigació biomèdica Ciències de la Salut
Llengües aplicades Arts i Humanitats
M?rqueting de mitjans socials Ciències Socials i Jurídiques
Màrqueting de mitjans socials Ciències Socials i Jurídiques
Mediterranean forestry and natural resources management (medfor) Enginyeria i Arquitectura
Millora genètica vegetal Enginyeria i Arquitectura
Millora genètica vegetal Enginyeria i Arquitectura
Nanotecnologia mediambiental Ciències
Neuropsicologia Ciències de la Salut
Patrimoni cultural i desenvolupament local Arts i Humanitats
Peritatge, avaluació i anàlisis d'obres d'art Arts i Humanitats
Planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió ambiental Enginyeria i Arquitectura
Planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió del medi ambient Enginyeria i Arquitectura
Protecció integrada de cultius Enginyeria i Arquitectura
Protecció integrada de cultius Enginyeria i Arquitectura
Psicologia general sanitària Ciències de la Salut
Psicopedagogia Ciències Socials i Jurídiques
Recerca clínica en medicina Ciències de la Salut
Recerca educativa Ciències Socials i Jurídiques
Recerca en salut Ciències de la Salut
Recerca en salut Ciències de la Salut
Recerca en sistemes de producció agroalimentària Ciències
Recerca en sistemes i productes forestals Ciències
Sanitat i producció porcina Enginyeria i Arquitectura
Sanitat i producció porcina Ciències de la Salut
Simulació clínica i seguretat del pacient Ciències de la Salut
Sistema de justícia penal Ciències Socials i Jurídiques

Datos históricos

Educació inclusiva 2012 2012 Ciències Socials i Jurídiques
Fructicultura 2015 2015 Enginyeria i Arquitectura
Internacional dret esportiu 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Migracions i mediació social 2012 2012 Ciències Socials i Jurídiques
Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement 2012 2012 Ciències Socials i Jurídiques

Estudios anteriores al EEES

Datos históricos

Administració i direcció d'empreses 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Arquitectura tècnica 2005 2012 Enginyeria i Arquitectura
Biotecnologia 2005 2014 Ciències
Ciència i tecnologia dels aliments 2000 2017 Ciències de la Salut
Ciències de l'activitat física i de l'esport 2007 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències del treball 2003 2011 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències sanitàries 2002 2005 Ciències de la Salut
Comunicació audiovisual 2002 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Dret 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Dret / ciències empresarials 2008 2008 Ciències Socials i Jurídiques
Educació física (sense oferta) 2002 2002 Ciències Socials i Jurídiques
Educació social 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria agronòmica 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de forests 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en informàtica 2003 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica agrícola, totes les especialitats 2008 2009 Enginyeria i Arquitectura
Filologia anglesa 2000 2014 Arts i Humanitats
Filologia catalana 2000 2014 Arts i Humanitats
Filologia francesa 2000 2013 Arts i Humanitats
Filologia hispànica 2000 2014 Arts i Humanitats
Geografia 2000 2011 Arts i Humanitats
Graduat sènior en cultura, ciència i tecnologia 2006 2011 Ciències Socials i Jurídiques
Història 2000 2013 Arts i Humanitats
Història de l'art 2000 2014 Arts i Humanitats
Infermeria 2000 2014 Ciències de la Salut
Medicina 2000 2017 Ciències de la Salut
Medicina i cirúrgia (sense oferta) 2000 2001 Ciències de la Salut
Mestre. especialitat d'educació especial 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació física 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació infantil 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació musical 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació primària 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat de llengua estrangera 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Nutrició humana i dietètica 2005 2011 Ciències de la Salut
Psicopedagogia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Relacions laborals 2007 2013 Ciències Socials i Jurídiques
Treball social 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme 2007 2012 Ciències Socials i Jurídiques