UOC : Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions

Profesorado

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
12-13 52,7 139,7 2,6
13-14 44,4 136,8 3,1
14-15 30,5 144,7 4,7
15-16 35,9 174,6 4,9
16-17 58,4 202,1 3,5
17-18 0 246,7 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolución de las HIDA, por tipología de profesorado

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides