Datos de curso académico

  • Any acadèmic :

Evolució: nombre d'alumnes titulats per gènere

  • Mujeres
  • Hombres

Número de alumnos titulados, por sexo y edad

  • Mujeres
  • Hombres

Evolución de la tasa de rendimiento

  • Mujeres
  • Hombres

Evolució: % Abandonament a primer curs

  • Mujeres
  • Hombres

Màsters: no es calcula l'abandonament dels màsters Erasmus Mundus ni dels coordinats per universitats estrangeres Graus: no es calcula l'abandonament dels estudis dobles