Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
14-15 30 27 27 100% 0% 0 0%
15-16 30 26 53 100% 0% 27 100%
16-17 30 31 57 100% 0% 25 100%
17-18 30 ND ND 0% 0% ND 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.