Universitat Abat Oliba CEU

Grados

Arts escèniques i mediàtiques Arts i Humanitats
Ciències polítiques Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació experiencial interactiva Ciències Socials i Jurídiques
Criminologia i seguretat Ciències Socials i Jurídiques
Direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Dret Ciències Socials i Jurídiques
Economia i gestió Ciències Socials i Jurídiques
Educació infantil Ciències Socials i Jurídiques
Educació primària Ciències Socials i Jurídiques
Grau en direcció d'empreses i economia i gestió Ciències Socials i Jurídiques
Grau en dret i ciències polítiques Ciències Socials i Jurídiques
Grau en dret i criminologia i seguretat Ciències Socials i Jurídiques
Grau en dret i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Grau en educació infantil i primària Ciències Socials i Jurídiques
Grau en m?rqueting i direcci? comercial i economia i gesti? Ciències Socials i Jurídiques
Grau en màrqueting i direcció comercial i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Grau en màrqueting i direcció comercial i publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques
Grau en periodisme i ciències polítiques Ciències Socials i Jurídiques
Grau en psicologia i criminologia i seguretat Ciències Socials i Jurídiques
Grau en psicologia i criminologia i seguretat Ciències Socials i Jurídiques
Grau en publicitat i relacions p?bliques i periodisme Ciències Socials i Jurídiques
Màrqueting i direcció comercial Ciències Socials i Jurídiques
Negocis internacionals Ciències Socials i Jurídiques
Periodisme Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia Ciències de la Salut
Publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques

Datos históricos

Grau en educaci? prim?ria i psicologia 2017 2017 Ciències Socials i Jurídiques

Másteres

Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Auditoria de comptes i comptabilitat Desconegut
Comunicació digital i noves tecnologies Ciències Socials i Jurídiques
Dret i negoci marítims Ciències Socials i Jurídiques
Dret marítim Ciències Socials i Jurídiques
Estudis humanístics i socials Ciències Socials i Jurídiques
Food and beverage sustainable entrepreneurship Ciències Socials i Jurídiques
Gestió administrativa Ciències Socials i Jurídiques
Gestió i comunicació d'entitats socials i solidàries Ciències Socials i Jurídiques
Gestió i comunicació d'entitats socials i solidàries Ciències Socials i Jurídiques
Logística i comerç internacional Ciències Socials i Jurídiques
Postproducció audiovisual Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia de l'educació Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia general sanitària Ciències de la Salut
Recerca en ciències jurídiques Ciències Socials i Jurídiques

Datos históricos

Direcció de comunicació en les organitzacions (dircom) 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Especialització en periodisme esportiu, polític i social 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Finances internacionals 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Mercats emergents 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Màrqueting internacional 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia de l'educació 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques

Estudios anteriores al EEES

Datos históricos

Administració i direcció d'empreses 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències polítiques i de l'administració 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Dret 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Economia 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Llicenciatures d'administració i direcció d'empreses i dret 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Llicenciatures d'administració i direcció d'empreses i economía 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Llicenciatures d'administració i direcció d'empreses i publicitat i rrpp 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Llicenciatures de dret i ciències polítiques 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Llicenciatures de dret i periodisme 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Llicenciatures de periodisme i ciències polítiques 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Llicenciatures de publicitat i rrpp i periodisme 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Periodisme 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques 2010 2017 Ciències Socials i Jurídiques