Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
14-15 20 29 29 92% 0% 0 0%
15-16 20 ND 29 65% 0% 0 0%
16-17 20 21 43 30% 0% 22 82%
17-18 20 ND ND 0% 0% ND 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.