236,903 Alumnes
53%
47%
  • Estudis anteriors a l'EEES
  • Grau
  • Màster
Dones Homes Total
Estudis anteriors a l'EEES 6,311 7 8,452 23 14,763 30
Grau 106,503 26,396 90,186 23,266 196,689 49,662
Màster 13,380 9,240 12,071 7,747 25,451 16,987
126,194 35,643 110,709 31,036 236,903 66,679
Alumnes matriculats Alumnes de nou ingrés
Alumnes que vénen 10,300
Alumnes que marxen 6,650
Tesis llegides 2,484
Alumnes de nou ingrés 66,679
Titulats 46,839

Titulats

Total 46,839 Dones 56% Homes 44%
Dones Homes Total
Estudis anteriors a l'EEES 3,181 3,977 7,158
Grau 16,963 11,376 28,339
Màster 6,317 5,025 11,342
26,461 20,378 46,839

Personal

PDI: Dona 41% Home 59%
PAS: Dona 66% Home 34%
PDI PAS
Dona 8,227 6,684
Home 11,829 3,480
20,056 10,164