Estudi Branca Universitats
Administració d'empreses i gestió de la innovació Ciències Socials i Jurídiques UPF  
Administració i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UPC   UPC   UPF   URL   URV   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC  
Administració i direcció d'empreses / dret Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UPF   URV   UdG  
Administració i direcció d'empreses / publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques UVic-UCC  
Administració i direcció d'empreses i finances i comptabilitat (2014) Ciències Socials i Jurídiques URV  
Agroecologia Ciències UVic-UCC  
Anglès Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdL  
Animació Arts i Humanitats URL  
Antropologia Ciències Socials i Jurídiques UB   UB   UAB   URV  
Arqueologia Arts i Humanitats UB   UAB  
Arquitectura Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC   UPC   UPC   URL   URL   URV   UdG   UdG   UIC  
Arquitectura tècnica Enginyeria i Arquitectura UPC   URL   UdG   UdG   UdL  
Arts Arts i Humanitats UOC  
Arts escèniques Arts i Humanitats UdG  
Arts i disseny Arts i Humanitats UAB   UPC  
Audiovisual i multimèdia Ciències Socials i Jurídiques UdG   UdG  
Belles arts Arts i Humanitats UB  
Bioenginyeria Enginyeria i Arquitectura UIC  
Biologia Ciències UB   UAB   UdG   UVic-UCC  
Biologia ambiental Ciències UAB  
Biologia humana Ciències de la Salut UPF  
Biologia/biotecnologia Ciències UdG  
Biologia/ciències ambientals Ciències UdG   UVic-UCC  
Bioquímica Ciències UB   UAB  
Bioquímica i biologia molecular Ciències URV  
Biotecnologia Ciències UB   UAB   URV   UdG   UdL   UVic-UCC  
Biotecnologia i bioquímica i biologia molecular Ciències URV  
Ciència i enginyeria de dades Enginyeria i Arquitectura UPC   UPF  
Ciència i enginyeria de dades / física Enginyeria i Arquitectura UPC  
Ciència i enginyeria de dades / matemàtiques Ciències UPC  
Ciència i producció animal Ciències de la Salut UdL  
Ciència i salut animal Ciències de la Salut UdL  
Ciència i tecnologia dels aliments Ciències de la Salut UB   UAB  
Ciència i tecnologia dels aliments Ciències UdL  
Ciència política i gestió pública Ciències Socials i Jurídiques UAB   UIC  
Ciències ambientals Ciències UB   UAB   UdG   UVic-UCC  
Ciències biomèdiques Ciències de la Salut UAB   UdL  
Ciències biomèdiques Ciències UB   UB  
Ciències culinàries i gastronòmiques Ciències Socials i Jurídiques UB  
Ciències de la cultura Arts i Humanitats UIC  
Ciències de l'activitat física i de l'esport Ciències Socials i Jurídiques URL   UVic-UCC  
Ciències de l'activitat física i de l'esport Ciències de la Salut UB   URV   UdG   UdG   UdL  
Ciències de l'activitat física i de l'esport / fisioteràpia Ciències de la Salut UPF   URV   UdL  
Ciències del mar Ciències UB  
Ciències empresarials Ciències Socials i Jurídiques UVic-UCC  
Ciències empresarials-management Ciències Socials i Jurídiques UPF  
Ciències i tecnologies de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura UPC  
Ciències i tecnologies de tetecomunicació / enginyeria de sistemes audiovisuals / enginyeria de sistemes de telecomunicació / enginyeria de sistemes electrònics / enginyeria telemàtica (inclou xarxes i internet) Enginyeria i Arquitectura UAB   UPC  
Ciències mèdiques bàsiques Ciències de la Salut UB  
Ciències per a la salut i el benestar Ciències de la Salut UOC  
Ciències polítiques i de l'administració Ciències Socials i Jurídiques UB   UPF   UdG   UdG  
Ciències socials Ciències Socials i Jurídiques UOC  
Cinema i mitjans audiovisuals Arts i Humanitats UB   UB  
Cinema i televisió Ciències Socials i Jurídiques URL  
Comptabilitat i finances Ciències Socials i Jurídiques UAB   URV   UdG  
Comunicació Ciències Socials i Jurídiques UOC  
Comunicació audiovisual Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UVic-UCC   UIC  
Comunicació audiovisual / periodisme / publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques UIC   UAO CEU  
Comunicació audiovisual / periodisme i comunicació corporativa / publicitat, relacions públiques i màrqueting Ciències Socials i Jurídiques URL  
Comunicació cultural Arts i Humanitats UdG  
Comunicació i periodisme audiovisuals Ciències Socials i Jurídiques URL   UdL   UdL  
Conservació de la natura Ciències UdL  
Conservació-restauració de béns culturals Arts i Humanitats UB  
Criminologia Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UdG   UOC  
Criminologia / dret Ciències Socials i Jurídiques UAB   UdG  
Criminologia i polítiques públiques de prevenció Ciències Socials i Jurídiques UPF   UAO CEU  
Criminologia i polítiques públiques de prevenció / dret Ciències Socials i Jurídiques UPF  
Direcció d'empreses (bba) Ciències Socials i Jurídiques URL  
Direcció d'empreses tecnològiques Ciències Socials i Jurídiques URL  
Disseny Arts i Humanitats UB   UB   UAB   UVic-UCC  
Disseny Enginyeria i Arquitectura UPF  
Disseny i desenvolupament de videojocs Arts i Humanitats UB   UPC   UPF   UdG  
Disseny i innovació de negocis digitals Ciències Socials i Jurídiques URL  
Disseny visual Arts i Humanitats UOC  
Documentació Ciències Socials i Jurídiques UB   UOC  
Dret Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UIC   UAO CEU  
Dret / comptabilitat i finances Ciències Socials i Jurídiques UdG  
Dret / economia Ciències Socials i Jurídiques UPF  
Dret / relacions laborals i ocupació Ciències Socials i Jurídiques UAB   URV  
Dret + ciències polítiques i de l'administració Ciències Socials i Jurídiques UB   UdG   UdG   UdG  
Economia Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UPF   URV   UdG   UOC  
Educació infantil Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UAB   URL   URV   URV   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Educació primària Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   URL   URV   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Educació primària / ciències de l'activitat física i de l'esport Ciències Socials i Jurídiques UdL  
Educació primària/educació infaltil Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UAB   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UAO CEU  
Educació social Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Emprenedoria en economia digital Ciències Socials i Jurídiques UVic-UCC  
Empresa i tecnologia Ciències Socials i Jurídiques UAB  
Enginyeria agrícola Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria agroalimentària Enginyeria i Arquitectura URV   UdG   UdL  
Enginyeria agroambiental i del paisatge Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria alimentària Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria biomèdica Enginyeria i Arquitectura UB   UPC   UPF   URV   UVic-UCC  
Enginyeria biomèdica / enginyeria de l'energia / enginyeria elèctrica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria química (barcelona) Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria biomèdica / enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions Enginyeria i Arquitectura URV  
Enginyeria biomèdica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria en tecnologies industrials / enginyeria mecatrònica Enginyeria i Arquitectura UVic-UCC  
Enginyeria civil Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria d'aeronavegació Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria d'aeronavegació / enginyeria d'aeroports Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria d'aeroports Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria de bioprocessos alimentaris Enginyeria i Arquitectura URV  
Enginyeria de disseny industrial Enginyeria i Arquitectura UPF  
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria de la construcció Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria de l'automoció Enginyeria i Arquitectura UPC   UVic-UCC  
Enginyeria de l'edificació Enginyeria i Arquitectura UPC   UPF   URL   UdG   UdL  
Enginyeria de l'energia Enginyeria i Arquitectura UPC   UdL  
Enginyeria de materials Enginyeria i Arquitectura UB   UPC  
Enginyeria de recursos minerals Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria de sistemes audiovisuals Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC   UPF   URL  
Enginyeria de sistemes biològics Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria de sistemes de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura UAB   UPC   UPC   UPC   URL   URV  
Enginyeria de sistemes de telecomunicació /enginyeria telemàtica (inclou xarxes i internet) Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC   UPC   UPF  
Enginyeria de sistemes electrònics Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació / enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria de telecomunicació i grau en matemàtiques Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria d'organització industrial Enginyeria i Arquitectura UAB   UPC   UVic-UCC  
Enginyeria elèctrica Enginyeria i Arquitectura UAB   UPC   UPC   UPC   UPC   URV   UdG  
Enginyeria elèctrica / electrònica industrial i automàtica Enginyeria i Arquitectura UPC   URV  
Enginyeria elèctrica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria electrònica de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura UB   UAB   URL  
Enginyeria electrònica industrial i automàtica Enginyeria i Arquitectura UAB   UPC   UPC   UPC   UPC   UPC   UPF   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica Enginyeria i Arquitectura UAB   UPC  
Enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica Enginyeria i Arquitectura UPF  
Enginyeria en informàtica Enginyeria i Arquitectura UB   UAB   UPC   UPC   UPC   UPF   UPF   URL   URV   UdG   UdL   UOC  
Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació Enginyeria i Arquitectura UPC   URL  
Enginyeria en sistemes audiovisuals de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura UPF  
Enginyeria en sistemes i tecnologia naval Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria en tecnologies aeroespacials Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC  
Enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC   URL   UdG  
Enginyeria en vehicles aeroespacials Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria forestal Enginyeria i Arquitectura UdL  
Enginyeria forestal / conservació de la natura Enginyeria i Arquitectura UdL  
Enginyeria geològica Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria geomàtica i topografia Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria informàtica / biotecnologia Ciències de la Salut UPF   URV  
Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació Enginyeria i Arquitectura UPF  
Enginyeria marina Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria mecànica Enginyeria i Arquitectura UAB   UPC   UPC   UPC   UPC   UPC   UPF   URV   UdG   UdL  
Enginyeria mecatrònica Enginyeria i Arquitectura UVic-UCC  
Enginyeria mecatrònica / enginyeria electrònica industrial i automàtica Ciències Socials i Jurídiques UVic-UCC  
Enginyeria multimèdia Enginyeria i Arquitectura URL  
Enginyeria nàutica i transport marítim Enginyeria i Arquitectura UPC  
Enginyeria química Enginyeria i Arquitectura UB   UAB   UPC   UPC   UPC   UPC   UPC   UPC   URL   URV   UdG  
Enginyeria telemàtica Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC   UPF   URL   URV  
Enologia Ciències URV   URV  
Estadística Ciències Socials i Jurídiques UB  
Estadística aplicada Ciències UAB  
Estadística aplicada / sociologia Ciències UAB  
Estudis anglesos / llengües aplicades i traducció Arts i Humanitats UdL  
Estudis anglesos/estudis catalans i occitans/estudis hispànics llengua i literatura Arts i Humanitats UdL   UdL  
Estudis àrabs i hebreus Arts i Humanitats UB  
Estudis d'anglès i català Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis d'anglès i de clàssiques Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis d'anglès i espanyol Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis d'anglès i francès Arts i Humanitats UAB  
Estudis d'àsia oriental Arts i Humanitats UAB  
Estudis de català i de clàssiques Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis de català i espanyol Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis de francès i català Arts i Humanitats UAB  
Estudis de francès i de clàssiques Arts i Humanitats UAB  
Estudis de francès i espanyol Arts i Humanitats UAB  
Estudis d'espanyol i de clàssiques Arts i Humanitats UAB   UAB  
Estudis francesos Arts i Humanitats UAB  
Estudis internacionals Ciències Socials i Jurídiques UdL  
Estudis internacionals d'economia i empresa/international business economics Ciències Socials i Jurídiques UPF  
Estudis literaris Arts i Humanitats UB  
Estudis xinesos i hispànics Arts i Humanitats UdL  
Farmàcia Ciències de la Salut UB   URL  
Farmàcia / nutrició humana i dietètica Ciències de la Salut UB  
Filologia catalana Arts i Humanitats UB   UdL   UdL  
Filologia catalana i estudis occitans / llengües aplicades i traducció Arts i Humanitats UdL  
Filologia clàssica Arts i Humanitats UB   UAB  
Filologia hispànica Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdL   UdL  
Filologia hispànica / llengües aplicades i traducció Arts i Humanitats UdL  
Filologia romànica Arts i Humanitats UB   UB  
Filosofia Arts i Humanitats UB   UAB   URL   UdG  
Física Ciències UB   UAB  
Física i matemàtiques Ciències UB   UAB   UAB  
Fisioteràpia Ciències de la Salut UAB   UAB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdG   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC  
Fotografia i creació digital Enginyeria i Arquitectura UPC   UOC  
Genètica Ciències UAB  
Geografia Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Geografia i ordenació del territori Arts i Humanitats UdL  
Geografia i ordenació del territori/història/història de l'art Arts i Humanitats UOC  
Geologia Ciències UB   UAB  
Gestió aeronàutica Ciències Socials i Jurídiques UAB  
Gestió d'empreses Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB  
Gestió esportiva Ciències Socials i Jurídiques URL   URL  
Gestió i administració pública Ciències Socials i Jurídiques UB   UOC  
Gestió turística i hotelera Ciències Socials i Jurídiques URL  
Graduat en física i química Ciències UAB  
Grau en ciències i tecnologies de les telecomunicacions i grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials Ciències Socials i Jurídiques UPC   UPC  
Grau en ciències i tecnologies de les telecomunicacions i grau en enginyeria física Enginyeria i Arquitectura UPC  
Grau en enginyeria civil i grau en enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i Arquitectura UPC  
Grau en enginyeria en informàtica i grau en ciències i tecnologies de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura UPC   UPC  
Grau en màrqueting i direcció comercial i economia i gestió Ciències Socials i Jurídiques UAO CEU  
Grau en matemàtique i grau en enginyeria civil Enginyeria i Arquitectura UPC  
Grau en matemàtique i grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials Enginyeria i Arquitectura UPC  
Grau en matemàtiques i grau en ciències i tecnologies de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura UPC  
Grau en matemàtiques i grau en enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i Arquitectura UPC  
Grau en matemàtiques i grau en enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura UPC  
Grau obert Ciències Socials i Jurídiques UPF  
Història Arts i Humanitats UB   UAB   UAB   UPF   URV   URV   UdG   UdL   UdL   UOC  
Història de l'art Arts i Humanitats UB   UAB   URV   UdG   UdL  
Història de l'art i gestió del patrimoni artístic Arts i Humanitats UdL  
Infermeria Ciències de la Salut UB   UB   UAB   UAB   UAB   UAB   UAB   UPF   UPF   URL   URV   URV   URV   URV   URV   URV   UdG   UdL   UdL   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC  
Infermeria / fisioteràpia Ciències de la Salut UdL   UdL  
Informàtica i serveis Enginyeria i Arquitectura UAB  
Innovació i seguretat alimentària Enginyeria i Arquitectura UdG  
Lingüística Arts i Humanitats UB  
Llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats UAB   URV   UdG   UOC  
Llengua i literatura espanyoles Arts i Humanitats UdG  
Llengües aplicades Arts i Humanitats UPF  
Llengües aplicades/traducció i interpretació Arts i Humanitats UPF   URL   URL   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Llengües i literatures modernes Arts i Humanitats UB   UAB  
Logística i negocis marítims Ciències Socials i Jurídiques UPF  
Logopèdia Ciències de la Salut UAB   UAB   URL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Màrqueting Ciències Socials i Jurídiques URV   UOC  
Màrqueting i comunicació empresarial Ciències Socials i Jurídiques UVic-UCC  
Màrqueting i comunicacions digitals Ciències Socials i Jurídiques UPC   UPC  
Màrqueting i direcció comercial Ciències Socials i Jurídiques UAO CEU  
Matemàtiques Ciències UB   UAB  
Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura UPC  
Matemàtiques + administració i direcció d'empreses Ciències UB  
Matemàtiques + enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura UB  
Medicina Ciències de la Salut UB   UAB   UPF   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UIC  
Microbiologia Ciències UAB  
Mitjans audiovisuals Ciències Socials i Jurídiques UPC   UPF  
Mitjans interactius i videojocs Ciències Socials i Jurídiques UPF   UVic-UCC  
Multimèdia Enginyeria i Arquitectura UPC  
Multimèdia Ciències Socials i Jurídiques UOC  
Musicologia Arts i Humanitats UAB  
Nanociència i nanotecnologia Ciències UAB  
Negocis i màrqueting internacionals Ciències Socials i Jurídiques UPF   URL   UVic-UCC   UAO CEU  
Nutrició humana i dietètica Ciències de la Salut UB   URL   URV   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Odontologia Ciències de la Salut UB   UIC  
Òptica i optometria Ciències de la Salut UPC   UPC  
Pedagogia Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   URL   URV   UdG  
Periodisme Ciències Socials i Jurídiques UAB   UPF   URL   URV   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Pilot d'aviació comercial i operacions aèries Enginyeria i Arquitectura URV  
Podologia Ciències de la Salut UB   UAB   UVic-UCC  
Podologia / fisioteràpia Ciències de la Salut UVic-UCC  
Prevenció i seguretat integral Ciències Socials i Jurídiques UAB  
Psicologia Ciències de la Salut UB   UAB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UAO CEU  
Psicologia Ciències de la Salut UdL   UOC   UAO CEU  
Psicologia i criminologia i seguretat Ciències Socials i Jurídiques UAO CEU   UAO CEU  
Publicitat i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UPF   URL   URV   UdG   UdG   UVic-UCC   UVic-UCC   UIC   UAO CEU  
Publicitat, màrqueting i relacions públiques Ciències Socials i Jurídiques URL   UVic-UCC  
Química Ciències UB   UAB   URL   URL   URV   UdG  
Relacions internacionals Ciències Socials i Jurídiques UOC  
Relacions laborals Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   UPF   UdL  
Relacions laborals i ocupació Ciències Socials i Jurídiques URV   UOC  
Seguretat Ciències Socials i Jurídiques UB  
Sociologia Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB  
Tècniques d'aplicacions de software Enginyeria i Arquitectura URL  
Tècniques d'aplicacions digitals i interactives Enginyeria i Arquitectura URL  
Tecnologies de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura UOC  
Teràpia ocupacional Ciències de la Salut UAB   UVic-UCC  
Traducció i interpretació Arts i Humanitats UAB   UPF   UVic-UCC  
Treball social Ciències Socials i Jurídiques UB   URL   URV   UdG   UdL   UVic-UCC   UVic-UCC  
Turisme Ciències Socials i Jurídiques UB   UAB   URV   UdG   UdG   UdG   UdG   UdG   UdG   UdL   UOC   UVic-UCC  
Turisme i gestió del lleure Ciències Socials i Jurídiques UPF   UdL  
Turisme internacional Arts i Humanitats UdL  
Veterinària Ciències de la Salut UAB   UdL  
Veterinària / ciència i producció animal Ciències de la Salut UdL