Sistema universitari català

Accés i matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (Graus + Estudis anteriors al EEES)

BATX. / COU AMB PAU 20,199
ALTRES ACCESSOS 16,287
FP2, CFGS 4,795
UNIV. BATX. / COU 3,717
MÉS GRANS 25 ANYS 924
DIPLOMAT, LLICENCIAT 838
UNIV. FP2 / CFGS 734
MÉS GRANS 45 ANYS 105
MÉS GRANS 40 ANYS 12
Total 47,611

Oferta any actual

Universitat Places ofertes Places ofertes Oferta total
UB 9,999 4,215 14,214
UAB 6,965 2,840 9,805
UPC 4,915 1,606 6,521
UPF 2,355 970 3,325
UdG 2,815 870 3,685
UdL 2,110 980 3,090
URV 2,950 1,195 4,145
UOC 20,040 4,170 24,210
URL 3,635 1,757 5,392
UVic-UCC 1,400 265 1,665
UIC 1,140 265 1,405
UAO CEU 370 90 460
Places ofertes Places ofertes Oferta total
Total 58,694 19,223 77,917

Oferta

  • Places ofertes
  • Places ofertes

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés (Graus + Estudis anteriors al EEES)

Nou ingrés de màsters per sistema origen de l'estudiant

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres
  • Sense informar