Universitat Autònoma de Barcelona

Accès matrícula

 • Curs acadèmic :

Oferta per universitat i branca

 • Grau
 • Màster

Evolució: Oferta per universitat i branca

 • Grau
 • Màster

Evolució: Alumnes de nou ingrés per universitat i branca

Evolució: Alumnes nou ingrés segons crèdits ordinaris matriculats

 • 40 - 50
 • 30 - 40
 • > 70
 • 10 - 20
 • < 10
 • 50 - 60
 • 20 - 30
 • 60 - 70

Nou ingrés de màsters per sistema origen de l'estudiant

 • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
 • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
 • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
 • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres