Alumnes

Distribució dels alumnes nou ingrés segons crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes nou ingrés segons crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10