Accès matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució: Oferta i demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

6-<7 106
7-<8 86
5-<6 47
8-<9 38
Sense Informar 26
9-10 5
10-11 4
Total 312