Dades de curs acadèmic

  • Any acadèmic :

Evolució: nombre d'alumnes titulats per gènere

  • Dona
  • Home

Número d'alumnes titulats per gènere i edat

  • Dona
  • Home

Evolució: Taxa de rendiment

  • Dona
  • Home