Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
10-11 0 0 0 57.6%
11-12 0 0 0 73.81%
12-13 0 0 122 78.08%
13-14 120 84 106 81.82%
14-15 120 83 83 84.06%
15-16 0 0 1 ND

Nota de tall juny

  • Infermeria

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • 5-<6
  • 6-<7
  • 7-<8
  • 8-<9
  • 9-10
  • 10-11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés

BATX. / COU AMB PAU 38
FP2, CFGS 29
ALTRES ACCESSOS 6
UNIV. BATX. / COU 5
MÉS GRANS 25 ANYS 3
DIPLOMAT, LLICENCIAT 1
UNIV. FP2 / CFGS 1
Total 83