Universitats

Dades de l'any acadèmic 17-18
Nombre d'alumnes de nou ingrés17,280
Nombre d'alumnes matriculats 56,540
Nombre d'alumnes titulats 11,913
Nombre de PDI 5,772
indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés11,717
Nombre d'alumnes matriculats 39,702
Nombre d'alumnes titulats 9,222
Nombre de PDI 4,320
indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés8,784
Nombre d'alumnes matriculats 30,119
Nombre d'alumnes titulats 6,239
Nombre de PDI 2,826
indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés6,776
Nombre d'alumnes matriculats 19,885
Nombre d'alumnes titulats 4,919
Nombre de PDI 1,494
indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4,275
Nombre d'alumnes matriculats 15,361
Nombre d'alumnes titulats 3,198
Nombre de PDI 1,460
indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés3,005
Nombre d'alumnes matriculats 10,250
Nombre d'alumnes titulats 1,951
Nombre de PDI 1,201
indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés4,125
Nombre d'alumnes matriculats 14,221
Nombre d'alumnes titulats 2,908
Nombre de PDI 1,830
indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés2,858
Nombre d'alumnes matriculats 8,071
Nombre d'alumnes titulats 1,370
Nombre de PDI 809
indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés20,281
Nombre d'alumnes matriculats 53,574
Nombre d'alumnes titulats 6,461
Nombre de PDI 284
* indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés5,324
Nombre d'alumnes matriculats 15,666
Nombre d'alumnes titulats 3,972
Nombre de PDI 1,128
* indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés1,262
Nombre d'alumnes matriculats 3,877
Nombre d'alumnes titulats 794
Nombre de PDI 525
* indicadors »
Nombre d'alumnes de nou ingrés585
Nombre d'alumnes matriculats 1,708
Nombre d'alumnes titulats 449
Nombre de PDI 245
* indicadors »

* Universitats de les quals només es disposa d’informació parcial per al càlcul dels indicadors de seguiment.

Total del sistema

indicadors »