Resum

Nota de tall juny

 • Periodisme

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 295 456 291 87.94% 295 87.59% 0 ND
11-12 295 484 300 84.21% 570 90.23% 0 ND
12-13 295 439 291 92.91% 824 92.93% 0 ND
13-14 295 427 297 84.64% 1,088 92.14% 146 97%
14-15 280 384 286 91.45% 1,181 92.48% 198 97%
15-16 280 441 279 94.12% 1,227 91.35% 261 97%
16-17 280 390 280 91.82% 1,201 91.65% 262 95%
17-18 280 348 277 90.07% 1,159 91.8% 228 96%
18-19 280 406 274 87.97% 1,161 90.81% 231 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)