Resum

Nota de tall juny

 • Història de l'art

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 110 77 107 ND 108 69.59% 0 ND
10-11 110 72 110 91.38% 191 70.71% 0 ND
11-12 110 152 107 89.41% 256 72.15% 0 ND
12-13 110 87 108 96.25% 327 76.2% 28 97%
13-14 110 50 75 97.78% 326 80.66% 38 91%
14-15 110 38 46 96.43% 294 85.84% 66 91%
15-16 80 41 48 95.12% 256 83.58% 64 90%
16-17 80 66 78 84.42% 247 77.25% 58 90%
17-18 80 58 76 93.06% 224 77.8% 25 90%
18-19 80 53 76 58.33% 240 77.99% 37 93%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)