Resum

Nota de tall juny

 • Microbiologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 48 62 ND 62 88.83% 0 ND
10-11 65 80 67 69.7% 127 85.56% 0 ND
11-12 65 77 67 64.62% 182 90.1% 0 ND
12-13 60 63 67 31.75% 242 93.42% 39 99%
13-14 60 73 60 46.67% 253 95.25% 51 96%
14-15 65 80 65 67.19% 260 95.11% 57 97%
15-16 65 87 71 60.29% 264 92.57% 63 98%
16-17 65 72 65 61.67% 251 92.29% 52 96%
17-18 65 89 65 68.85% 251 92.66% 52 99%
18-19 65 79 65 64.52% 252 89.66% 52 97%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)