UAB : Enginyeria de sistemes de telecomunicació

Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria informàtica
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria electrònica de telecomunicació (agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 60 62 65 90.62% 79 48.71% 0 ND
11-12 60 60 61 85.48% 122 48.19% 0 ND
12-13 80 43 83 86.05% 165 50.09% 0 ND
13-14 70 57 69 98.15% 180 54.43% 3 100%
14-15 80 37 74 89.74% 220 53.88% 10 87%
15-16 80 52 70 85.51% 217 56.3% 22 90%
16-17 80 0 ND ND 145 63.79% 25 81%
17-18 0 0 ND ND 76 74.65% 22 84%
18-19 ND ND ND ND 51 75.31% 16 77%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder
 • Information not provided

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)