Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria informàtica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 30 26 32 100% 32 68.4% 0 ND
11-12 40 61 45 96.67% 69 57.37% 0 ND
12-13 50 45 62 88.89% 118 59.94% 0 ND
13-14 50 23 55 84% 145 58.53% 4 97%
14-15 50 23 58 66.67% 152 58.54% 5 97%
15-16 50 45 55 79.59% 148 61.82% 14 89%
16-17 50 55 67 77.97% 166 61.92% 17 88%
17-18 50 52 60 70.59% 177 65.84% 12 93%
18-19 50 64 65 64.52% 204 66.57% 8 85%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)