Resum

Nota de tall juny

  • Infermeria

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
16-17 75 148 76 78.33% 76 85.32% 0 ND
17-18 75 133 75 81.54% 144 90.39% 0 ND
18-19 75 150 77 73.77% 218 94.75% 0 ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Associat
  • Altres

Hores de docència per categoria del professor

  • Associat
  • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctorate holder
  • Non-doctorate holder

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)