Resum

Nota de tall juny

  • Gestió hotelera i turística

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 0 0 0 100% 0 0% 0 ND
11-12 0 0 0 100% 0 0% 0 ND
12-13 0 0 33 100% 106 89.6% 14 98%
13-14 30 21 24 100% 112 88.54% 14 98%
14-15 30 17 22 100% 114 88.71% 22 97%
15-16 30 18 25 100% 100 90.79% 21 98%
16-17 30 15 21 100% 96 93.14% 22 93%
17-18 30 5 16 68.75% 83 86.16% 13 95%
18-19 30 9 16 56.25% 79 89.97% 21 94%