UdG : Doble titulació grau en mestre educació infantil/ grau en mestre educació primària

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
13-14 50 93 54 90.38% 54 98.27% 0 ND
14-15 50 58 53 100% 107 97.71% 0 ND
15-16 0 65 53 ND 156 97.83% 0 ND
16-17 0 70 49 100% 201 97.79% 0 ND
17-18 50 67 54 98.04% 250 97.22% 0 ND
18-19 50 78 58 96.55% 249 98.46% 46 99%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctorate holder
 • Non-doctorate holder

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)