Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 240 199 205 100% 1% 204 100%
16-17 240 182 182 100% 1% 181 100%
17-18 240 250 250 96% 0% 236 100%
18-19 280 207 207 100% 0% 207 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.